Rijvereniging Any Dale

Clubkampioenschap seizoen 2017/2018 


 

Wordt jij de nieuwe clubkampioen FNRS of clubkampioen KNHS 2017/2018 van Rijvereniging Any Dale?
 

Ook dit jaar zullen we als seizoensafsluiter weer een speciale Kür op Muziek wedstrijd houden. De winnaar/winnares in de klasse KNHS en de winnaar/winnares in de klasse FNRS mag zich een jaar lang Clubkampioen van Rijvereniging Any Dale noemen. 

Deelname aan deze wedstrijd geschied traditiegetrouw op uitnodiging.

 

Hoe kun je je selecteren?

Als je lid bent van Rijvereniging Any Dale en je doet mee aan de FNRS of KNHS dressuurwedstrijden in het wedstrijdseizoen 2017-2018, kun je je selecteren voor deelname aan de Kür op Muziek  om misschien wel de felbegeerde titel Clubkampioen FNRS / Clubkampioen KNHS in de wacht te slepen.
 

Voor manegeleerlingen die in aanmerking willen komen voor de selecties, is het belangrijk om lid te worden van de Rijvereniging. Dit ben je niet automatisch door deelname aan de FNRS wedstrijden.

De selectiecriteria:

*Alleen voor leden van Rijvereniging Any Dale


*Een KNHS combinatie moet aan minimaal 3 wedstrijden in het buitenseizoen van 2017-2018 

  hebben deelgenomen (de wedstrijden die uitgeschreven worden voor de klassen B- ZZL) . 

    - Indien een wedstrijd HC word gereden, telt deze niet mee.

    - Bij het rijden van 2 proeven op 1 wedstrijd, telt het beste resultaat van de 2 proeven

    - Selectie telt per combinatie. Indien door omstandigheden de combinatie wijzigt (bijv. blessures), beslist het bestuur van Rijvereniging Any

      Dale of de reeds behaalde resultaten opgeteld worden bij die van de nieuwe combinatie.

    - Een ruiter/amazone kan zich selecteren met meerdere paarden/pony’s, waarbij per combinatie wordt deelgenomen. Deelname aan het

      kampioenschap kan slechts met 1 paard.

 

*Een FNRS deelnemer moet aan minimaal 3 wedstrijden in seizoen 2017-2018 hebben deelgenomen 

   - De 3 wedstrijden zijn gereden in klassen vanaf F4

   - Resultaten van wedstrijden gereden in de klassen F1 tot en met F3 tellen niet mee voor de selectie. 

   - Het aantal deelnemers dat met een eigen paard/pony aan het FNRS Kampioenschap mag meedoen wordt vastgesteld aan de hand van de 

     gemiddelde verhouding tussen deelnemers met eigen paard/pony en die met een manege paard/pony, vast te stellen door het bestuur van 

     Rijvereniging Any Dale

 

*De 3 beste resultaten van alle gereden wedstrijden bepalen de eindscore.

   - Voor de FNRS worden de puntentotalen van deze 3 beste proeven bij elkaar opgeteld. 

   - Voor de KNHS worden de resultaten omgerekend naar percentages

     (behaalde punten/totaal te behalen punten), de percentages worden vervolgens bij elkaar opgeteld.

 

Nb. Het wedstrijdseizoen loopt van september 2017 tot en met juli 2018.

 

En verder:

De tussenstand wordt op de website van Rijvereniging Any Dale geplaatst:

    - de 10 combinaties met de hoogste eindscores KNHS

    - de 4 beste ruiters/amazones met de hoogste eindscore van de FNRS Paarden wedstrijden

    - de 6 beste ruiters/amazones met de hoogste eindscore van de FNRS Pony wedstrijden

 

Alleen de ruiters/amazones die deelnemen aan de FNRS én lid zijn van de Rijvereniging zullen in de tussenstand vermeld worden.

 

De verdeling tussen de ruiters/amazones van de FNRS Paarden en FNRS pony wedstrijden kan afwijken aan de hand van het gemiddeld aantal
deelnemers aan beide wedstrijden.

 

Op de afsluitende wedstrijd op 21-7-2018 zullen de geselecteerde ruiters/amazones KNHS tegen elkaar strijden om de titel Clubkampioen KNHS
2017-2018 en de geselecteerde ruiters/amazones FNRS (pony’s en paarden)  tegen elkaar strijden om de titel Clubkampioen FNRS 2017-2018

 
Clubkampioenen 2016/2017:
FNRS Dana Greve en KNHS Daphne de Groot