Rijvereniging Any Dale

Tarievenoverzicht Rijvereniging Any Dale 2017

 


 

Kosten RV Any Dale:

 

 Lidmaatschap Senioren (jaarlijks, lidmaatschap verplicht bij deelname interne wedstrijden)

 : € 46,00

 Lidmaatschap Junioren (jaarlijks, lidmaatschap verplicht bij deelname interne wedstrijden)

 : € 32,50

 Elk volgend lid op hetzelfde adres krijgt een korting van

 : € 13,50

 

Het wedstrijdseizoen loopt van september tot en met juni. Lidmaatschap wordt betaald per kalenderjaar. Opzeggingen voor 31 december
van voorafgaand kalenderjaar. Indien u stopt met paardrijden bij Hippisch Centrum Muiderberg is het niet automatisch zo dat uw
lidmaatschap bij de rijvereniging wordt opgezegd. U dient ons hier zelf van te berichten.

 

 

Tarievenoverzicht KNHS ruiters 2017

 

Kosten  KNHS:

    

 Afdracht KNHS jaarlijks

 : € 20,60

 Gezinslidmaatschap (jaarlijks)

 : € 61,80

 Korting per volgend lidmaatschap

 : €   6,20

 Afdracht KNHS voltigeleden (jaarlijks)

 : € 20,60

 

 

Startbescheiden:

                                                                 

 

 Jaarlijks

 1 maand

 1 week

 Startpas 1e paard

 : € 111,25

 : € 46,25

 : € 27,75

 Startpas 2e paard

 : €  94,75

 -

 -

 Startpas 1e pony

 : €  87,50

 : € 37,00

 : € 27,75

 Startpas 2e pony

 : €  75,00

 -

 -

 Startpas Voltige

 : €  35,00

 -

 -

 

Voor het voledige KNHS overzicht klik hier.

Na aanmelding en verwerking hiervan bij de KNHS krijgt u van Rijvereniging Any Dale een gezamenlijke rekening voor alle kosten

behalve uw startbescheiden. Daarvoor krijgt u een factuur rechtstreeks van de KNHS.

 

Wij schieten als vereniging een groot deel van uw kosten voor en stellen het bijzonder op prijs als u onze rekening tijdig betaalt.

 

Beëindiging van het lidmaatschap van Rijvereniging Any Dale kan alleen schriftelijk of per e-mail. Dit kan tot uiterlijk 31 december
van het verenigingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin u uw lidmaatschap wilt beëindigen.

 

Beëindiging van een startkaart kan het hele jaar alleen schriftelijk of per e-mail via het wedstrijdsecretariaat van de Rijvereniging

(info@rv-anydale.nl), doch uiterlijk 30 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u uw startkaart wilt beëindigen. U
blijft echter wel betalingsplichtig voor het jaar waarin u hebt opgezegd.

Lidmaatschap


Klik hier voor het inschrijfformulier lidmaatschap Rijvereniging Any Dale