Rijvereniging Any Dale

  • juni 24 14:16

    Algemene Leden Vergadering RV Any Dale, donderdag 17 september 2020

    Geschreven door : - reactie(s) : 0
Het bestuur van Rijvereniging Any Dale nodigt graag alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
 
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zal de ALV nu plaats vinden op 17 September 2020,
aanvang 20.00 uur op Hippisch Centrum Muiderberg, Googweg 9a te Muiderberg.
 
Voor meer informatie en de agenda verwijzen wij naar de laatste uitgave van De Sprong, maart 2020
 
Bij de Sprong van Maart 2020 ontbraken nog de financiƫle stukken die met het oog op de AVL die 16 April gepland stond gepubliceerd moesten worden. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus is de ALV verzet naar 17 September 2020. De kascommissie is inmiddels wel in de gelegenheid geweest om decharge te verlenen. We hebben de balans daarom in een aparte bijlage bijgevoegd. Voor de balans klik hier